Image

Podpořené projekty - program CLLD

Peletovací linka pro truhlárnu a pilu v Bělečku

Podpořené projekty - CLLD úterý, 10 říjen 2023

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Dřevozpracující družstvo

Název projektu: Peletovací linka pro truhlárnu a pilu v Bělečku

  

Číslo výzvy MAS: 7 - PRV

Fiche: 3 - Podpora malých podniků

Místo realizace: Bělečko

Celková výše projektu: 798.600 Kč

Výše dotace: 297.000 Kč

 

Výsledek projektu:

Předmětem projektu bylo pořízení malokapacitní peletovací linky pro provozovnu Dřevozpracujícího družstva v Býšti - Bělečku. Linka zpracovává odpadní materiál (suché piliny a hobliny z truhlářské, pilařské a tesařské výroby) a vyrábí z něj nový výrobek - palivové pelety, které budou sloužit jak pro vytápění vlastní provozovny, tak i pro prodej zákazníkům. Energetické pelety z odpadní biomasy se v současné době stávají stále žádanějším artiklem a jejich využití a poptávka po nich bude dále stoupat s přechodem od fosilních paliv na obnovitelné zdroje energie. Projekt tak představuje významnou inovaci v činnosti firmy.

Naposledy změněno 10. 10. 2023

Projekty

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi