Menu

Přihlášení

Newsletter

Organizační struktura - Holicko
 Statutárním orgánem je Ředitel společnosti. Dalšími orgány obecně prospěšné společnosti jsou Správní rada a Dozorčí rada.    ŘEDITEL SPOLEČNOSTI Ředitel…
Místní partnerství je organizační složka obecně prospěšné společnosti vzniklá na základě smlouvy mezi partnery MAS a obecně prospěšnou společností, která…