Image

Výzvy MAS - program CLLD

Vážení žadatelé, pod jednotlivými odkazy naleznete úplné znění vyhlašovaných výzev k předkládání žádostí a všechny důležité dokumenty pro zpracování a následnou administraci Vašich projektů.

2023

8. výzva - PRV 2014-2020

Vyhlášené Fiche:

 • 7. Podpora spolkového života

 

VÝZVA BUDE VYHLÁŠENA POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE MAS HOLICKO BUDE MÍT K DISPOZICI MINIMÁLNĚ 100.000,-Kč VOLNÉ ALOKACE (sledujte web)!!!

Plánované vyhlášení výzvy: 11/2023

Plánovaný příjem žádostí: 11-12/2023

1.výzva - IROP 2021-2027

 • 1.Sociální služby

Příjem projektových záměrů:

Ukončen 29.5.2023

2022

7. výzva - PRV 2014-2020

Vyhlášené Fiche:

 • 1. Podpora zemědělských podniků
 • 2. Podpora potravinářských podniků
 • 3. Podpora malých podniků
 • 5. Zpřístupnění lesa návštěvníkům
 • 7. Podpora spolkového života

Příjem žádostí:

Ukončen 16.3.2022

2021

8. výzva - IROP 2014-2020

 • 2.Bezpečnost silničního provozu

Příjem žádostí:

Ukončen 1.9.2021

2020

7. výzva - IROP 2014-2020

 • 2.Bezpečnost silničního provozu

Příjem žádostí:

Ukončen 3.9.2020

6. výzva - PRV 2014-2020

Vyhlášené Fiche:

 • 3.Podpora malých podniků
 • 5.Zpřístupnění lesa návštěvníkům
 • 7.Podpora spolkového života

Příjem žádostí:

Ukončen 16.3.2020

2019

6. výzva - IROP 2014-2020

 • 2.Bezpečnost silničního provozu

Příjem žádostí:

Ukončen 5.9.2019

5. výzva - IROP 2014-2020

 • 1.Vzdělávání

Příjem žádostí:

Ukončen 5.9.2019

5. výzva - PRV 2014-2020

Vyhlášené Fiche:

 • 2. Podpora potravinářských podniků
 • 3. Podpora malých podniků
 • 4. Ochrana lesních porostů
 • 5. Zpřístupnění lesa návštěvníkům

Příjem žádostí:

Ukončen 14.3.2019

4. výzva - PRV 2014-2020

Výzva č. 4 musela být stornována kvůli administrativní chybě. Každá výzva musí mít své unikátní číslo a z tohoto důvodu v roce 2019 je vyhlášena již výzva č.5.

2018

4. výzva - IROP 2014-2020

 • 2. Bezpečnost silničního provozu

Příjem žádostí:

Ukončen 4.9.2018

3. výzva - IROP 2014-2020

 • 1.Vzdělávání

Příjem žádostí:

Ukončen 4.9.2018

3. výzva - PRV 2014-2020

Vyhlášené Fiche:

 • 1.Podpora zemědělských podniků
 • 2.Podpora potravinářských podniků
 • 3.Podpora malých podniků
 • 4.Ochrana lesních porostů
 • 5.Zpřístupnění lesa návštěvníkům

Příjem žádostí:

Ukončen 9.4.2018

2017

2. výzva - IROP 2014-2020

 • 2.Bezpečnost silničního provozu

Příjem žádostí:

Ukončen 21.6.2017

1. výzva - IROP 2014-2020

 • 1.Vzdělávání

Příjem žádostí:

Ukončen 21.6.2017

2. výzva - PRV 2014-2020

Vyhlášené Fiche:

 • 1.Podpora zemědělských podniků
 • 3.Podpora malých podniků
 • 4.Ochrana lesních porostů 

Příjem žádostí:

Ukončen 3.2.2017

1. výzva - PRV 2014-2020

Výzva č. 1 byla stornována kvůli administrativní chybě. Každá výzva musí mít své unikátní číslo a z toho důvodu budou výzvy programového rámce PRV začínat číslem 2.

2013

6. výzva - PRV 2007-2013

V rámci 6. výzvy budou přijímány projekty pro následující Fiche:

 • Fiche 1 - Volný čas aktivně
 • Fiche 2 - Zelená pro mikropodnikatele
 • Fiche 4 - Venkov - balzám pro města

Příjem žádostí:

Ukončen 26. 4. 2013

5. výzva - PRV 2007-2013

V rámci 5. výzvy budou přijímány projekty pro následující Fiche:

 • Fiche 1 - Volný čas aktivně
 • Fiche 2 - Zelená pro mikropodnikatele
 • Fiche 4 - Venkov - balzám pro města

Příjem žádostí:

Ukončen18. 1. 2013

2012

4. výzva - PRV 2007-2013

V rámci 4. výzvy budou přijímány projekty pro následující Fiche:

 • Fiche 1 - Volný čas aktivně
 • Fiche 2 - Zelená pro mikropodnikatele
 • Fiche 3 - Holicko - kraj cest a Emila Holuba
 • Fiche 4 - Venkov - balzám pro města

Příjem žádostí:

Ukončen 11.5.2012

2011

3. výzva - PRV 2007-2013

V rámci 3. výzvy budou přijímány projekty pro následující Fiche:

 • Fiche 1 - Volný čas aktivně
 • Fiche 2 - Zelená pro mikropodnikatele
 • Fiche 3 - Holicko - kraj cest a Emila Holuba
 • Fiche 4 - Venkov - balzám pro města
 • Fiche 5 - Les a příroda pro lidi

Příjem žádostí:

Ukončen 23.9.2010

2010

2. výzva - PRV 2007-2013

V rámci 2. výzvy budou přijímány projekty pro následující Fiche:

 • Fiche 1 - Volný čas aktivně
 • Fiche 2 - Zelená pro mikropodnikatele
 • Fiche 3 - Holicko - kraj cest a Emila Holuba
 • Fiche 4 - Venkov - balzám pro města
 • Fiche 5 - Les a příroda pro lidi

Příjem žádostí:

Ukončen 20.5.2011

2009

1. výzva - PRV 2007-2013

V rámci 1. výzvy budou přijímány projekty pro následující Fiche:

 • Fiche 1 - Volný čas aktivně
 • Fiche 4 - Venkov - balzám pro města

Příjem žádostí:

Ukončen 25.9.2009

Footer Logo

MAS HOLICKO o.p.s.
Holubova 1, Holice
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 24
Holubova 1, Holice
534 01 Holice
("Zemánkův dům", 2. patro)
 

Zůstaňte s námi