Image

Výzvy MAS - program CLLD

Vážení žadatelé, pod jednotlivými odkazy naleznete úplné znění vyhlašovaných výzev k předkládání žádostí a všechny důležité dokumenty pro zpracování a následnou administraci Vašich projektů.

2024

1.výzva - SP SZP 2021-2027

Vyhlášené Fiche:

 • 2. Lesnické podnikání a hospodaření v lese - 500.000,- Kč
 • 4. Podnikání malých a středních podniků - 2.000.000,-Kč
 • 5. Základní služby a obnova obcí - 3.500.000,- Kč

plánovaná finanční alokace výzvy celkem: 6.000.000,- Kč

Vyhlášení výzvy: 3.6.2024

Příjem žádostí: 3.6.2024 - 2.8.2024

2.výzva - OPTAK 2021-2027

 • 1. Technologie CLLD
 • plánovaná finanční alokace výzvy: 401.746,32 Kč

Vyhlášení výzvy: 26.3.2024

Příjem projektových záměrů: 26.3.2024 - 29.4.2024

2023

8. výzva - PRV 2014-2020

Vyhlášené Fiche:

 • 7. Podpora spolkového života

Vyhlášení výzvy: 21.11.2023

Příjem žádostí: 21.11.2023 - 9.1.2024

1.výzva - OPTAK 2021-2027

 • 1. Technologie CLLD

Vyhlášení výzvy: 7.11.2023

Příjem projektových záměrů: 7.11.2023 - 9.1.2024

1.výzva - IROP 2021-2027

 • 1.Sociální služby

Příjem projektových záměrů:

Ukončen 29.5.2023

2022

7. výzva - PRV 2014-2020

Vyhlášené Fiche:

 • 1. Podpora zemědělských podniků
 • 2. Podpora potravinářských podniků
 • 3. Podpora malých podniků
 • 5. Zpřístupnění lesa návštěvníkům
 • 7. Podpora spolkového života

Příjem žádostí:

Ukončen 16.3.2022

2021

8. výzva - IROP 2014-2020

 • 2.Bezpečnost silničního provozu

Příjem žádostí:

Ukončen 1.9.2021

2020

7. výzva - IROP 2014-2020

 • 2.Bezpečnost silničního provozu

Příjem žádostí:

Ukončen 3.9.2020

6. výzva - PRV 2014-2020

Vyhlášené Fiche:

 • 3.Podpora malých podniků
 • 5.Zpřístupnění lesa návštěvníkům
 • 7.Podpora spolkového života

Příjem žádostí:

Ukončen 16.3.2020

2019

6. výzva - IROP 2014-2020

 • 2.Bezpečnost silničního provozu

Příjem žádostí:

Ukončen 5.9.2019

5. výzva - IROP 2014-2020

 • 1.Vzdělávání

Příjem žádostí:

Ukončen 5.9.2019

5. výzva - PRV 2014-2020

Vyhlášené Fiche:

 • 2. Podpora potravinářských podniků
 • 3. Podpora malých podniků
 • 4. Ochrana lesních porostů
 • 5. Zpřístupnění lesa návštěvníkům

Příjem žádostí:

Ukončen 14.3.2019

4. výzva - PRV 2014-2020

Výzva č. 4 musela být stornována kvůli administrativní chybě. Každá výzva musí mít své unikátní číslo a z tohoto důvodu v roce 2019 je vyhlášena již výzva č.5.

2018

4. výzva - IROP 2014-2020

 • 2. Bezpečnost silničního provozu

Příjem žádostí:

Ukončen 4.9.2018

3. výzva - IROP 2014-2020

 • 1.Vzdělávání

Příjem žádostí:

Ukončen 4.9.2018

3. výzva - PRV 2014-2020

Vyhlášené Fiche:

 • 1.Podpora zemědělských podniků
 • 2.Podpora potravinářských podniků
 • 3.Podpora malých podniků
 • 4.Ochrana lesních porostů
 • 5.Zpřístupnění lesa návštěvníkům

Příjem žádostí:

Ukončen 9.4.2018

2017

2. výzva - IROP 2014-2020

 • 2.Bezpečnost silničního provozu

Příjem žádostí:

Ukončen 21.6.2017

1. výzva - IROP 2014-2020

 • 1.Vzdělávání

Příjem žádostí:

Ukončen 21.6.2017

2. výzva - PRV 2014-2020

Vyhlášené Fiche:

 • 1.Podpora zemědělských podniků
 • 3.Podpora malých podniků
 • 4.Ochrana lesních porostů 

Příjem žádostí:

Ukončen 3.2.2017

1. výzva - PRV 2014-2020

Výzva č. 1 byla stornována kvůli administrativní chybě. Každá výzva musí mít své unikátní číslo a z toho důvodu budou výzvy programového rámce PRV začínat číslem 2.

2013

6. výzva - PRV 2007-2013

V rámci 6. výzvy budou přijímány projekty pro následující Fiche:

 • Fiche 1 - Volný čas aktivně
 • Fiche 2 - Zelená pro mikropodnikatele
 • Fiche 4 - Venkov - balzám pro města

Příjem žádostí:

Ukončen 26. 4. 2013

5. výzva - PRV 2007-2013

V rámci 5. výzvy budou přijímány projekty pro následující Fiche:

 • Fiche 1 - Volný čas aktivně
 • Fiche 2 - Zelená pro mikropodnikatele
 • Fiche 4 - Venkov - balzám pro města

Příjem žádostí:

Ukončen18. 1. 2013

2012

4. výzva - PRV 2007-2013

V rámci 4. výzvy budou přijímány projekty pro následující Fiche:

 • Fiche 1 - Volný čas aktivně
 • Fiche 2 - Zelená pro mikropodnikatele
 • Fiche 3 - Holicko - kraj cest a Emila Holuba
 • Fiche 4 - Venkov - balzám pro města

Příjem žádostí:

Ukončen 11.5.2012

2011

3. výzva - PRV 2007-2013

V rámci 3. výzvy budou přijímány projekty pro následující Fiche:

 • Fiche 1 - Volný čas aktivně
 • Fiche 2 - Zelená pro mikropodnikatele
 • Fiche 3 - Holicko - kraj cest a Emila Holuba
 • Fiche 4 - Venkov - balzám pro města
 • Fiche 5 - Les a příroda pro lidi

Příjem žádostí:

Ukončen 23.9.2010

2010

2. výzva - PRV 2007-2013

V rámci 2. výzvy budou přijímány projekty pro následující Fiche:

 • Fiche 1 - Volný čas aktivně
 • Fiche 2 - Zelená pro mikropodnikatele
 • Fiche 3 - Holicko - kraj cest a Emila Holuba
 • Fiche 4 - Venkov - balzám pro města
 • Fiche 5 - Les a příroda pro lidi

Příjem žádostí:

Ukončen 20.5.2011

2009

1. výzva - PRV 2007-2013

V rámci 1. výzvy budou přijímány projekty pro následující Fiche:

 • Fiche 1 - Volný čas aktivně
 • Fiche 4 - Venkov - balzám pro města

Příjem žádostí:

Ukončen 25.9.2009

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi