Image

Partneři MAS Holicko

PARTNEŘI MAS HOLICKO

Místní akční skupinu tvoří partnerství mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem.

Partneři tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Příslušnost k dané zájmové skupině definuje partner podle své převažující činnosti. Partner společnosti může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.

Zájmové skupiny MAS Holicko byly definovány následovně:

1. Místní samospráva a svazky obcí,
2. Volnočasové aktivity a spolkový život,
3. Vzdělávání, sociální a zdravotnické služby,
4. Zemědělství, lesnictví, potravinářství a rybářství,
5. Podnikání v ostatních oblastech,
6. Cestovní ruch,
7. Životní prostředí.

 


 

 K 25.5.2022  jsou partnery MAS Holicko, o.p.s.: 

SOUKROMÝ SEKTOR (26,32%):

Místo působnosti:

Zájmová skupina:

Josef Branda Holice Podnikání v ostatních oblastech
Tomáš Fliger Trusnov Podnikání v ostatních oblastech
Luboš Kvapil Horní Ředice Podnikání v ostatních oblastech
Ing. David Novák (zakládající člen) Uhersko Zemědělství, lesnictví, potravinářství a rybářství
Vladislava Mašková (zakládající člen) Horní Jelení Cestovní ruch
Věra Skutilová Chvojenec Zemědělství, lesnictví, potravinářství a rybářství
Miloš Vlasák Poběžovice u H. Podnikání v ostatních oblastech
Vodohospodářská výstavba a investice s.r.o. Holice Životní prostředí
Jana Vondroušová Horní Ředice Cestovní ruch
Zemědělská společnost Ostřetín, a.s. (zakládající člen) Ostřetín Zemědělství, lesnictví, potravinářství a rybářství

NEZISKOVÝ SEKTOR (44,74%):

Amatérský fotbalový klub Horní Jelení, z.s. Horní Jelení Volnočasové aktivity a spolkový život
Český hudební tábor mládeže o.p.s. Horní Jelení Volnočasové aktivity a spolkový život
Otto Götzl Holice Podnikání v ostatních oblastech
Darina Götzlová Holice Podnikání v ostatních oblastech
Ing. Jindřich Hemer Trusnov Zemědělství, lesnictví, potravinářství a rybářství
Michal Kurka Dolní Ředice Životní prostředí
Jaroslava Píšová Chvojenec Cestovní ruch
Jezdecká stáj Dolní Jelení, spolek Horní Jelení Volnočasové aktivity a spolkový život
Římskokatolická farnost Holice Holice Volnočasové aktivity a spolkový život
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Holice Holice Volnočasové aktivity a spolkový život
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Horní Ředice Horní Ředice Volnočasové aktivity a spolkový život
SKP-CENTRUM, o.p.s. Horní Jelení Vzdělávání, sociální a zdravotnické služby
Spolek rodičů a přátel dětí při Masarykově základní škole Dolní Roveň Volnočasové aktivity a spolkový život
Spolek rodičů a přátel LMŠ Hlubáček
Holice
Volnočasové aktivity a spolkový život
Tělocvičná jednota SOKOL Holice Holice Volnočasové aktivity a spolkový život
Tělovýchovná jednota Sokol Horní Ředice Horní Ředice Volnočasové aktivity a spolkový život
Tenisový klub Holice z.s. Holice Volnočasové aktivity a spolkový život
 

VEŘEJNÝ SEKTOR (31,58%):

Dobrovolný svazek obcí Holicka Holice Místní samospráva a svazky obcí
Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o. (zakládající člen) Vysoké Chvojno Zemědělství, lesnictví, potravinářství a rybářství
Město Holice (zakládající člen) Holice Místní samospráva a svazky obcí
Město Horní Jelení (zakládající člen) Horní Jelení Místní samospráva a svazky obcí
Obec Býšť (zakládající člen) Býšť Místní samospráva a svazky obcí
Obec Dolní Roveň (zakládající člen) Dolní Roveň Místní samospráva a svazky obcí
Obec Horní Ředice (zakládající člen) Horní Ředice Místní samospráva a svazky obcí
Obec Jaroslav (zakládající člen) Jaroslav Místní samospráva a svazky obcí
Obec Ostřetín (zakládající člen) Ostřetín Místní samospráva a svazky obcí
Obec Nová Ves Nová Ves Místní samospráva a svazky obcí
Obec Veliny Veliny Místní samospráva a svazky obcí
Základní umělecká škola Karla Malicha Holice Vzdělávání, sociální a zdravotnické služby

 


Chcete se i Vy zapojit do činnosti MAS Holicko?

MAS Holicko, o.p.s. je otevřená organizace a stále hledá nové partnery, kteří mají zájem aktivně se zapojit do spolurozhodování o rozvoji regionu Holicka. Podmínkou je způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a sídlo/provozovna nebo trvalé bydliště nebo prokazatelná působnost na území regionu MAS Holicko.

Práva a povinnosti partnera upravuje úplné znění Statutu MAS Holicko, o.p.s. (zveřejněn zde) a Rámcová smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci (viz níže).

PODMÍNKY PARTNERSTVÍ A VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE S MAS HOLICKO 
PŘIHLÁŠKA PARTNERA MAS HOLICKO
VZOR SMLOUVY O PARTNERSTVÍ A VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI
VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ O BEZÚHONNOSTI A SVÉPRÁVNOSTI PARTNERA MAS

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi