Image

Projekty a aktivity MAS Holicko

Stromy, které spojují

Stromy, které spojují

Image

  

Spolupráci v regionu rozvíjí MAS Holicko od svého vzniku v roce 2007. A právě toto patnáctileté výročí a přechod do nového programového období 2021+ nás vybízí k zastavení, připomínce důležitosti partnerství, bilancování přínosů a pohledu vpřed.

Jako symbolická připomínka partnerství nám posloužilo 29 stromů, které jsme společně vysadili ve všech obcích MAS Holicko (1-2 stromy v každé členské obci). Šlo vlastně o jakési připomenutí si, že s pomocí metody LEADER na Holicku spolupracují a společně plánují subjekty z veřejného, neziskového i podnikatelského sektoru. Zároveň je to i závazek do budoucna dále společně rozvíjet místní region jako celek.

Partnerské stromy vytvořily v regionu síť míst, které může navštěvovat široká veřejnost. U každého stromu je vytvořena cedulka s QR kódem, prostřednictvím něhož se dozvíte více jak o MAS Holicko, tak i o tomto projektu. Také ho můžete využít k postupné návštěvě všech partnerských stromů na Holicku. 

Druh stromu a veřejně dostupné prostranství, kde je strom vysazen, byly vybrány na základě vhodných stanovištních podmínek dle požadavků jednotlivých členských obcí. MAS Holicko zajistila nákup stromů a souvisejícího materiálu (zavlažování, systém kotvení stromu, substrát a kůru).

Samotná výsadba stromů byla v každé obci spojena se společenskou akcí. Ty měly pestrý charakter (zapojení škol, spolků, veřejnosti, oslavy, posvícení apod.). Stromy se tak staly připomínkou partnerství lidí/obcí/organizací/podnikatelů nejen celého regionu, ale i v těch obcích samotných. Díky jejich umístění v centru obcí se u nich budou občané setkávat i nadále, např. vánoční setkání, děti ze školy/školky budou strom v průběhu roku pozorovat a navštěvovat apod. Místo tak přispěje ke zvýšení společenského života v obci.

V neposlední řadě bude projekt výsadbou 29 solitérních stromů přispívat ke zvýšení biodiverzity hmyzu, opylovačů, ptactva a drobných obratlovců a zvýšení ekologické stability v krajině a zároveň přispívat ke krajině, která je přívětivá a atraktivní pro místní obyvatele a turisty.

BÝŠŤ

BÝŠŤ

Do projektu „Stromy, které spojují“ jsme vybrali 2 stromy – třešně. Obecně z našich pozemků ubývá ovocných stromů, a proto chceme tuto situaci zlepšit....

HOLICE

HOLICE

Do projektu „Stromy, které spojují“ jsme vybrali dvě lípy. Jsou to stromy, které se z našeho pohledu pro realizaci projektu meziobecní spolupráce hodí nejlépe....

CHVOJENEC

CHVOJENEC

Do projektu „Stromy, které spojují“ jsme vybrali dva duby červené. Jedná se o krásné mohutné stromy, které jsou na svém místě solitérem. První strom jsme umístili k retenční nádrži, ...

OSTŘETÍN

OSTŘETÍN

Lípy jsme vybrali, protože se jedná o národní strom. Své místo mají u obecního sálu, kde historicky lípy stály, ale již se musely pokácet. Nové stromy vysadily děti, ...

TRUSNOV

TRUSNOV

Do projektu „Stromy, které spojují“ jsme vybrali dvě lípy srdčité. Vysadili jsme je naproti tenisovému kurtu přes silnici do klidové zóny obce. Tam navazují na již stávající vzrostlé lípy ...

VELINY

VELINY

Naše obec si zvolila dva kaštany jedlé, které lemují chodníček k novému kulturnímu domu. Na tomto místě již byly kaštany sázeny i v předchozích letech, ...

DOLNÍ ROVEŇ

DOLNÍ ROVEŇ

Jako strom partnerství jsme vybrali lípu, a to ze zřejmého důvodu. Znak naší obce totiž tvoří lipová ratolest se čtyřmi lístky, které vyjadřují 4 časti naší obce. Strom, který spojuje,...

HORNÍ JELENÍ

HORNÍ JELENÍ

V rámci projektu „Stromy, které spojují“ si město Horní Jelení vybralo národní strom, tedy lípu srdčitou. Z historie víme, že stromy v sobě skrývají velikou symboliku, ...

JAROSLAV

JAROSLAV

Do projektu „Stromy, které spojují, jsme vybrali borovici černou, kterou budeme používat jako Vánoční strom v centru obce – na návsi u pomníku k obětem 1. světové války....

POBĚŽOVICE U HOLIC

POBĚŽOVICE U HOLIC

Pro projekt „Stromy, které spojují“ jsme vybrali jírovec maďal. Chtěli jsme listnatý strom, který by měl trochu větší přínos než ty ostatní. Přidanou hodnotou jsou v tomto případě jeho plody, ...

TÝNIŠŤKO

TÝNIŠŤKO

Do projektu „Stromy, které spojují“ jsme vybrali dvě lípy ke zvoničce na návsi. Tyto stromy tu byly od nepaměti a dělaly parádu. Bohužel některé už uhynuly a jiné bude potřeba brzy obnovit....

VYSOKÉ CHVOJNO

VYSOKÉ CHVOJNO

Jako strom partnerství jsme si vybrali lípu srdčitou. Je to významný ušlechtilý strom, který symbolizuje klid, sílu a lásku. Tento strom má i plno praktických pozitiv....

DOLNÍ ŘEDICE

DOLNÍ ŘEDICE

Do projektu jsme vybrali dva smrky pichlavé – glauca, které bude možné využívat jako vánoční stromy. Zasazeny byly na pozemcích u hostince a u mateřské školy...

HORNÍ ŘEDICE

HORNÍ ŘEDICE

Do projektu „Stromy, které spojují“ jsme vybrali dvě lípy, které byly vysazeny u bývalé silnice I-36 vedle památníku padlých pruských vojáků. Obec na výše uvedeném pozemku ...

NOVÁ VES

NOVÁ VES

Do projektu „Stromy, které spojují“ jsme vybrali dub červený, který jsme vysadili u rybníka. Jedná se o odpočinkové místo, kde občané mohou posedět a kochat se ...

RADHOŠŤ

RADHOŠŤ

Do projektu „Stromy, které spojují“ jsme vybrali jeřáb Oskeruše. Je to stará odrůda patřící do naší lokality, takže do parčíku Pod chaloupkami krásně „zapadnou“....

UHERSKO

UHERSKO

Při výběru stromu jsme měli dvě kritéria, která nakonec rozhodla o tom, jaký strom a kam vysadíme – jedním bylo, aby se jednalo o ovocný strom, a druhým, aby tam byla symbolika....

MAS HOLICKO

MAS HOLICKO

Spolupráce obcí (alespoň v těch základních obrysech) na území Holicka funguje již od 14 století, kdy náš region patřil pod Chvojnovské panství. Ale od roku 2000, ...

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi

Please publish modules in offcanvas position.