Image

Podpořené projekty - program CLLD

Pořízení stroje do zemědělské činnosti

Podpořené projekty - CLLD středa, 31 leden 2024

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: David Skutil

Název projektu: Pořízení stroje do změdělské činnosti

  

Číslo výzvy MAS: 7 - PRV

Fiche: 1 - Podpora zemědělských podniků

Místo realizace: Chvojenec

Celková výše projektu: 1.276.550 Kč

Výše dotace: 445.419 Kč

 

Výsledek projektu:

Pan Skutil obhospodařuje cca 170 ha a věnuje se výhradně rostlinné výrobě. V rámci projektu bylo prioritou rozšířit současnou techniku o traktorový nosič kontejnerů. Stroj je využíván převážně pro vlastní potřebu (odvoz sklizně z pole, převoz kompostu a dalších komodit), ale částečně i v rámci partnerské spolupráce s obcí Chvojenec pro převoz obecního kontejneru (rozšíření již stávající spolupráce s obcí např. při zimní údržbě nebo přesunu různého materiálu pomocí čelního nakladače).

Naposledy změněno 08. 02. 2024

Projekty

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi