Image

Strategické dokumenty - program CLLD

Strategický dokument je hlavním nástrojem pro podporu rozvoje území MAS Holicko v daném programovém období.

Jedná se o širokou strategii zpracovanou na základě komunikace s aktéry v regionu, kterými jsou obce, podnikatelské subjekty, neziskové organizace nebo také jednotliví členové místní akční skupiny. Tato střednědobá strategie tedy respektuje potřeby a názory různých zájmových skupin a obsahuje komplexní problematiku území s definováním všech rozvojových směrů.

Tím ale úloha MAS nekončí, nejedná se totiž o strategii do šuplíku, nýbrž jde o strategický dokument, jehož realizací postupně naplňujeme vytyčené cíle. Díky finanční podpoře z Evropských strukturálních a investičních fondů je možné podpořit široké portfolio vzájemně provázaných opatření a projektů, což přispívá k řešení komplexních sociálních a ekonomických problémů regionu Holicka. Na výběru podpořených projektů se opět podílí členové MAS, tj. lidé, z různých oborů, kteří území Holicka znají nejlépe. Rozvoj regionu tedy od počátku (strategické plánování) až do konce (výběr projektů) probíhá na základě principu „zdola nahoru“.

Strategický plán LEADER
2007-2013

Strategie CLLD
2014-2020

Strategie CLLD
2021-2027

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi