Image

Podpořené projekty - program CLLD

Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Horní Ředice rekonstrukcí chodníků podél silnice III/3051

Podpořené projekty - CLLD středa, 27 leden 2021

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Obec Horní Ředice

Název projektu: Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Horní Ředice rekonstrukcí chodníků podél silnice III/3051

 

 

Číslo výzvy MAS: 6.Výzva MAS Holicko-IROP-Bezpečnost silničního provozu (2019)

Opatření: 2 - Bezpečnost silničního provozu

Místo realizace: Horní Ředice

Celková výše projektu: 1.128.357,00 Kč

Výše dotace: 1.071.939,15 Kč

 

Výsledek projektu:

Projekt řešil malou bezpečnost chodců na silnici III/3051 v Horních Ředicích, kde od místního obchodu Potos až po konec obce bylo rekonstruováno 134,26 m chodníku. Problém byl převážně s neukázněnými řidiči, kteří využívali místo vyhrazené pro chodce k parkování svých automobilů před obchodem, a to díky tomu, že zde byl chodník oddělen od silnice pouze bílou silniční čárou. Díky projektu jsou tedy již chodník a silnice stavebně odděleny. Součástí projektu byla i výsadba nové zeleně na okolních nezpevněných plochách.

Naposledy změněno 27. 01. 2021

Projekty

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi