Image
Nahoru

Veřejné připomínkování Strategie 2021-2027

IROP CZ RO B C RGB

Zveřejnění 2. pracovní verze Strategie CLLD 2021 – 2027

Tímto bychom Vám chtěli poděkovat za Vaše podněty týkající se dílčích analýz a návrhu strategického rámce. Z Vámi zaslaných postřehů k těmto částem jsme vytvořili návrh Koncepční části strategie Holicka. A to již v takovém formátu, která by se měla odevzdávat na Ministerstvo pro místní rozvoj ke schválení (samozřejmě až po schválení členy MAS Holicko). Kromě připomínek došlých e-mailem jsme sem zapracovali i postřehy účastníků on-line projednání strategie MAS Holicko, které proběhlo 16.3.2021. Drobné úpravy způsobily také závěry a doporučení z posledních webinářů, které absolvovaly manažerky MAS ve spojitosti s přípravou nového programového období 2021-2027.

Schválení finální verze strategie valnou hromadou MAS Holicko předpokládáme v průběhu května / června 2021. Do té doby jsme otevření všem názorům, podnětům a připomínkám, které budou zaslány (ať již formou vyplněného formuláře nebo formou revizí v daném dokumentu) na náš e-mail mas@holicko.cz

 

POMOZTE NÁM URČIT SMĚR, JAKÝM SE MÁ HOLICKO VYDAT PO ROCE 2021. VÁŠ NÁZOR JE DŮLEŽITÝ! I DÍKY VÁM, BUDE PODPOŘENO, TO CO JE SKUTEČNĚ POTŘEBA.

 

DOKUMENTY K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ:


Zveřejnění 1. pracovní verze Strategie CLLD 2021 – 2027

V lednu 2021 byla dokončena první pracovní verze tří částí Strategie území MAS Holicko pro období 2021-2027. Jedná se o :

  • Socioekonomická analýza - Nejobsáhlejší část, kde je popsán současný stav území. Údaje zde uvedené jsme zjistili z dat statistického úřadu, úřadu práce, apod. Dále jsme využili informací z veřejného dotazníkového šetření (8-9/2020), řízených rozhovorů se starosty (8-9/2020) a diskusních setkání na různá témata (10/2020).
  • Analýza problémů a potřeb - Zde je blíže popsáno 25 potřeb území Holicka, které vyplynuly ze socioekonomické analýzy.
  • Strategický rámec - Tady se již jedná o návhy cílů a opatření, které nám pomohou vyřešit problémy a potřeby uvedené v předchozím dokumentu.

 

Budeme rádi za všechny vaše názory, podněty a připomínky k těmto částem strategie. Veškeré připomínky (ať již formou vyplněného formuláře nebo formou revizí v daném dokumentu) prosím zasílejte do 28.2.2021 31.3.2021 na emailovou adresu mas@holicko.cz

 

POMOZTE NÁM URČIT SMĚR, JAKÝM SE MÁ HOLICKO VYDAT PO ROCE 2021. VÁŠ NÁZOR JE DŮLEŽITÝ! I DÍKY VÁM, BUDE PODPOŘENO, TO CO JE SKUTEČNĚ POTŘEBA.

 

DOKUMENTY K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ:

 
 
Powered by Phoca Download

Please publish modules in offcanvas position.