Image

Organizační struktura MAS Holicko

ORGÁNY MÍSTNÍHO PARTNERSTVÍ

Místní partnerství je organizační složka obecně prospěšné společnosti vzniklá na základě smlouvy mezi partnery MAS a obecně prospěšnou společností, která byla zřízena za účelem naplňování zásad stanovených pro činnost MAS. Místní partnerství má vlastní orgány - Valnou hromadu, Programový výbor, Kontrolní výbor a Výběrovou komisi. Kompetence orgánů výcházejí ze standardizačních podmínek daných Ministerstvem zemědělství pro programové období 2014 - 2020 a podrobně jsou specifikovány statutem.

 


VALNÁ HROMADA

Valná hromada je nejvyšším orgánem Místního partnerství, kterou tvoří všichni partneři MAS. Odpovídá za distribuci veřejných prostředků a provádění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) v území působnosti MAS Holicko - schvaluje SCLLD, schvaluje způsob hodnocení a výběr projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů a schvaluje rozpočet Místního partnerství.

 Členové: viz. seznam Partnerů MAS 

 


Programový výbor

Programový výboor je rozhodovacím orgánem Místního partnerství. Do jeho kompetence spadá zejména schvalování výzev k podávání žádostí, výběr projektů a stanovení výše alokace na projekty na základě návrhu výběrového orgánu.

Složení k 12.12.2023:

 
Zástupce člena: Sektor působnosti: Zájmová skupina:
Předseda: Obec Horní Ředice Ing. Jiří Kosel Veřejný sektor Místní samospráva a svazky obcí
Členové: Spolek rodičů a přátel LMŠ Hlubáček Mgr. Jana Koudelová Neziskový sektor Volnočasové aktivity a spolkový život
Ing. Darina Götzlová Ing. Darina Götzlová FO - nepodnikající Podnikání v ostatních oblastech 
Vladislava Mašková Vladislava Mašková FO - podnikatel  Cestovní ruch
  Ing. Jindřich Hemer Ing. Jindřich Hemer FO - nepodnikající Zemědělství, lesnictví, potravinářství a rybářství
  Český hudební tábor mládeže o.p.s. Ing. Josef Kušička Neziskový sektor Volnočasové aktivity a spolkový život

                                                                                      


kontrolní výbor

Kontrolní výbor je kontrolním orgánem Místního partnerství. Do jeho kompetence spadá zejména dohled nad tím, že Místní partnerství vyvíjí svou činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD. Kontroluje způsob výběru projektů, včetně vyřizování odvolávání žadatelů proti výběru MAS. Je zopovědný za monitoring a hodnocení SCLLD (indikátorový a evaluační plán SCLLD).

 Složení k 12.12.2023:

   Zástupce člena: Sektor působnosti: Zájmová skupina:
Předseda: Jaroslava Píšová Jaroslava Píšová FO - nepodnikající Cestovní ruch
Členové: Obec Dolní Roveň Ing. Miloš Horák Veřejný sektor Místní samospráva a svazky obcí
  Michal Kurka Michal Kurka FO - nepodnikající Životní prostředí

                                                                    


výběrová komise

Výběrová komise je výběrový orgán Místního partnerství. Do jeho kompetence spadá zejména prvotní výběr projektů na základě objektivních kritérií (navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD).

Složení k 12.12.2023:

    Zástupce člena: Sektor působnosti: Zájmová skupina:
Předseda: Dobrovolný svazek obcí Holicka Miloš Vlasák Veřejný sektor Místní samospráva a svazky obcí
Členové: Milan Shejbal Milan Shejbal FO - nepodnikající Místní samospráva a svazky obcí
  Základní umělecká škola Karla Malicha Mgr. art. František Machač Veřejný sektor Vzdělávání, sociální a zdravotnické služby
  Tomáš Fliger Tomáš Fliger FO - podnikatel Podnikání v ostatních oblastech
  Tělocvičná jednota SOKOL Holice Lukáš Horský Neziskový sektor Volnočasové  aktivity a spolkový život
  Věra Skutilová Věra Skutilová FO - podnikatel Zemědělství, lesnictví, potravinářství a rybářství

 

                                                                            

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi