Image

Aktuality, zprávy z činnosti MAS Holicko

KAM NA HOLICKU v dubnu 2022

Nevíte, co v dubnu s volným časem?

V příloze je kalendář plánovaných akcí, které se budou konat v dubnu 2022 na území MAS Holicko.

Seznam přijatých žádostí v rámci výzvy č. 7 - PRV

IROP CZ RO B C RGB

 

Ve středu 16.3.2022 přesně o půlnoci skončil příjem žádostí o dotaci v rámci výzvy MAS Holicko č. 7 - PRV.

V průběhu této výzvy MAS Holicko obdržela od žadatelů z území celkem 21 žádostí o dotaci:

 • Fiche 1 - Podpora zemědělských podniků - 5 žádostí,
 • Fiche 2 - Podpora potravinářských podniků - 2 žádosti,
 • Fiche 3 - Podpora malých podniků - 7 žádostí,
 • Fiche 5 - Zpřístupnění lesa návštěvníkům - 2 žádosti,
 • Fiche 7 - Podpora spolkového života - 5 žádostí.

 

Můžeme konstatovat, že se v historii MAS Holicko jedná asi o nejzajímavější a nejpotřebnější výzvu. Protože tak velký počet žádostí v rámci jedné výzvy jsme tu ještě neměli.

Celkem je v rámci těchto žádostí o dotaci požadováno 6.994.777,- Kč. Alokace této výzvy, ale byla pouhých 5.333.511,- Kč, což znamená, že se nám nebude dostačovat více jak 1,6 mil. Kč.

Největší zájem byl o Fichi 1 – Podpora zemědělských podniků (5 žádostí) a Fichi 3 – Podpora malých podniků (7 žádostí). Tomu odpovídá i to, že největší požadovaná částka byla ve Fichi 1, kde žadatelé chtějí o více jak 1,2 mil. Kč než jim MAS Holicko může nabídnout. Druhou nejpotřebnější je Fiche 3, kde je požadovaná dotace vyšší než alokace o více jak 600 tis. Kč.

Naštěstí u ostatních Fichí požadovaná dotace nepřevýšila alokovanou částku.

Seznam přijatých žádostí o dotaci tvoří přílohu.

KAM NA HOLICKU v březnu 2022

Potebujete po karanténě zase mezi lidi? Zde přinášíme pár tipů na akce, které se budou konat v březnu na Holicku.

Akce se budou konat pouze v případě, že to opatření proti COVIDu umožní. Sledujte aktuální informace na webech organizátorů.

Místní akční skupiny realizují projekty na podporu sociální oblasti

Jaké projekty připravují MAS na podporu rozvoje sociální oblasti v Pardubickém kraji představili jejich zástupci na jednání s krajským radním pro sociální péči a neziskový sektor Pavlem Šotolou a vedoucí odboru sociálních věcí Helenou Zahálkovou.

Místní akční skupiny svými projekty významně přispívají k sociálnímu začleňování, jen pro období  2021 – 2027 plánují získat z evropského programu OPZ+  prostředky v celkové hodnotě 190 milionů korun. Tyto prostředky budou pro území využity prostřednictvím dvou komplexních tříletých rozvojových projektů zaměřených do oblasti podpory komunitní a sociální práce, dobrovolnictví, prorodinných aktivit, či podpory neformálních pečovatelů a hospicové péče. Jednotlivé projekty jsou zpracovány právě na úrovni každé z místních akčních skupin, které je zde představily.

„Vnímám, že činnost MAS velmi pozitivně přispívá ke komunikaci sociální problematiky mezi zástupci obcí, neziskových organizací a firem. Díky tomu dochází i na lokální úrovni ke komunitnímu plánování sociálních služeb a jejich koordinaci“, uvedl k prezentovaným rozvojovým projektům Pavel Šotola. Zdůraznil, že tato činnost také napomáhá prohlubovat spolupráci na úrovni sociálních služeb a škol, a to při včasné identifikaci problémů dětí či ohrožených rodin a jejich následné pomoci. „Představené projekty reagují na aktuální potřeby v jednotlivých územích a jsou v souladu s cíli Pardubického kraje v oblasti rozvoje sociálních služeb, pomoci ohroženým rodinám a podpory mezigeneračního soužití“, doplnila k prezentovaným činnostem Helena Zahálková a poděkovala za možnost spolupráce.

Účastníci se shodli na pokračování spolupráce a výměny zkušeností po odstartování jednotlivých projektů. Spolupráce místních akčních skupin a Pardubického kraje probíhá dlouhodobě. V uplynulém programovém období 2014-2020 přinesly místní akční skupiny na podporu sociálního začleňování do území Pardubického kraje více než 125 milionů korun.

Monitoring realizace projektů na území MAS Holicko v roce 2021

Právě připravujeme zhodnocení realizace Strategie CLLD MAS Holicko za uplynulý rok 2021. Jenomže realizace strategie se netýká pouze projektů podaných do výzev MAS Holicko, ale jde o rozvoj Holicka všemi možnými typy projektů (financování z vlastních zdrojů, z krajských dotací, národních dotací, z evropských fondů,…).

Proto jsme Vás chtěli požádat o vyplnění přiloženého dotazníku, kam stačí uvést pouze název projektu nebo jiné aktivity, kterou jste zrealizovali v loňském roce 2021 v dané oblasti. Ze zkušenosti z minulých let víme, že dotazník vypadá o hodně delší než ve skutečnosti je. To je způsobeno tím, že jsme se snažili u každého opatření vypsat typy projektů (aktivit), které se daného opatření týkají, tak aby vyplnění bylo pro Vás jednodušší. Proto  nám bude stačit, pokud nám pošlete vlastní seznam zrealizovaných projektů třeba i v těle e-mailu. A my už si to do tabulky přepíšeme sami.

Jedná se nám o projekty, u kterých jste ukončili realizaci v roce 2021. Projekty mohly být financované jak z evropských fondů, národních nebo krajských dotací, tak klidně i z vlastních zdrojů. Projekty podpořené z MAS nám posílat nemusíte, o těch samozřejmě víme. Ale pro zjišťování situace na Holicku, potřebujeme vědět o projektech, které byly financovány mimo MAS. Může se jednat jak o např. rekonstrukci provozovny, nebo o nákup nové technologie, nějakého stroje, ale i třeba o organizaci zajímavé akce (hasičský ples, vzdělávání maminek na rodičovské dovolené, apod.)

Prosíme o zpětnou reakci (vyplněný dotazník x vlastní seznam) na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 11. února 2022.

 

Předem děkujeme za Váš čas, který tomuto "úkolu" budete věnovat

 

IROP CZ RO B C RGB

KAM NA HOLICKU v únoru 2022

Pokud náhodou nespadnete do karantény, tak zde vám přinášíme pár tipů na zajímavé únorové aktivity.

Akce se budou konat pouze v případě, že to opatření proti COVIDu umožní. Sledujte aktuální informace na webech organizátorů.

Drobná zámečnická dílna

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Luboš Kvapil

Název projektu: Drobná zámečnická dílna

  

Číslo výzvy MAS: 5 - PRV

Fiche: 3 - Podpora malých podniků

Místo realizace: Horní Ředice

Celková výše projektu: 2.770.413,16 Kč

Výše dotace: 899.550 Kč

 

Výsledek projektu:

Doposud pan Kvapil podnikal v oboru zámečnictví v pronajatých prostorách v sousední obci Vysoké Chvojno. Stav této provozovny byl ale nevyhovující, a to jak z důvodu malých prostor, tak i celkového technického stavu budovy. Tato situace byla nadále neudržitelná a finančně velmi nákladná. Z toho důvodu žadatel v rámci projektu postavil novou větší zámečnickou dílnu na vlastním pozemku v obci Horní Ředice. Navíc v rámci dokončovacích prací byla na pozemku vysazena doprovodná zeleň.

Seminář pro žadatele do výzvy č. 7-PRV

IROP CZ RO B C RGB

Už jste si všimli, že MAS Holicko vyhlásilo výzvu na podávání žádostí o dotaci pro podnikatele, neziskovky, obce a vlastníky lesních pozemků? Chtěli byste získat až 50% dotaci na nákup nové technologie do své podnikatelské provozovny? Potřebují sokolové, kroužek mladých hasičů nebo třeba knihovna ve vaší obci nové vybavení?

Přijďte se dozvědět více, a to ve čtvrtek 20.1.2022 do Komunitního centra v Ostřetíně nebo v úterý 15.2.2022 do Sokolovny v Holicích. 

Pokud se Vám tyto termíny nehodí domluvte se s manažerkami MAS na individuální konzultaci.

Více info o vyhlášené výzvě zde: https://www.holicko.cz/vyzvy-clld-2014-2020/category/69.html

MAS Holicko vyhlašuje výzvu č. 7 - PRV

IROP CZ RO B C RGB

Datum vyhlášení výzvy MAS: 6. 1. 2022

Datum příjmu žádostí o dotaci: 6. 1. 2022 – 16. 3. 2022

Územní vymezení: území MAS Holicko určené pro období 2014-2020 (Býšť, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Holice, Horní Jelení, Horní Ředice, Chvojenec, Jaroslav, Nová Ves, Ostřetín, Poběžovice u Holic, Radhošť, Trusnov, Týnišťko, Uhersko a Vysoké Chvojno), tzn. kromě nově přistoupivší obce Veliny

Vyhlášené Fiche:

 1. Podpora zemědělských podniků - plánovaná finanční alokace: 1.815.417,- Kč
 2. Podpora potravinářských podniků - plánovaná finanční alokace: 316.503,- Kč
 3. Podpora malých podniků - plánovaná finanční alokace: 1.419.286,- Kč
 4. Zpřístupnění lesa návštěvníkům - plánovaná finanční alokace: 1.000.000,- Kč
 5. Podpora spolkového života - plánovaná finanční alokace: 782.305,- Kč

 

Průběžné informace poskytují: Vedoucí pracovník SCLLD Ing. Michaela Kovářová, kontaktní telefon 775 302 057, kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Manažer SCLLD Barbora Vohralíková, kontaktní telefon: 732 651 733, kontaktní e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jsou naplánována školení předkladatelů projektů, jež proběhnou:

 • 20. 1. 2022 od 15:00 hodin v Komunitním centru v Ostřetíně,
 • 15. 2. 2022 od 15:00 hodin v Sokolovně v Holicích.

 

Kompletní informace o výzvě a jednotlivých vyhlášených Fichích jsou ke stažení zde: https://holicko.cz/vyzvy-clld-2014-2020/category/69.html 

KAM NA HOLICKU v lednu 2022

Dovolte nám popřát vám do nového roku hodně zdraví, doma hodně pohody a v práci zase hodně úspěchů. A pokud nebudete vědět, co s volným časem, tak zde vám přinášíme pár tipů na zajímavé lednové aktivity.

Akce se budou konat pouze v případě, že to opatření proti COVIDu umožní. Sledujte aktuální informace na webech organizátorů.

Kalendář aktualit

« Květen 2023 »
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Aktuality

Footer Logo

MAS HOLICKO o.p.s.
Holubova 1, Holice
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 24
Holubova 1, Holice
534 01 Holice
("Zemánkův dům", 2. patro)
 

Zůstaňte s námi