Menu

Přihlášení

Newsletter

Schválená změna Strategie CLLD pro období 2019-2023

IROP CZ RO B C RGB

Rádi bychom Vás informovali, že dne 5.10.2019 byla schválena změna Strategie CLLD MAS Holicko pro období 2019-2023, která se týkala programového rámce PRV a převodu zbývajích finančních prostředků na novou Fichi zaměřenou na podporu spolkové činnosti.

V rámci Dodatku č.1 došlo k zapracování současných požadavků a potřeb z území Holicka do Strategie CLLD, které vzešly z jejího hodnocení v polovině programového období. Zároveň dodatek reaguje na nové možnosti, které vzešly z několikaletého vyjednávání NS MAS na Ministerstvu zemědělství. 

No prostě, krátce a stručně: MAS Holicko v roce 2020 (popřípadě na nevyčerpanou částku ještě v roce 2021) bude vyhlašovat výzvy již pouze na tyto Fiche (PRV):

  • Fiche 3 - Podpora malých podniků - zbývající volná alokace: 1.470.308,- Kč,
  • Fiche 5 - Zpřístupnění lesa návštěvníkům - zbývající volná alokace: 980.000,- Kč,
  • Fiche 7 - Podpora spolkového života - zbývající volná alokace: 1.132.373,- Kč.

Dodatek č.1 Strategie CLLD je ke stažení zde: https://holicko.cz/clld-2014-2020/strategie-komunitn-vedeneho-mistniho-rozvoje.html 

Naposledy změněno 07. 10. 2019
zpátky nahoru