Menu

Přihlášení

Newsletter

Podpořený projekt: Zvýšení bezpečnosti dopravy v Holicích - výstavba chodníku Podhráz Holice

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Město Holice

Název projektu: Zvýšení bezpečnosti dopravy v Holicích - výstavba chodníku Podhráz Holice

 

Číslo výzvy MAS: 2.Výzva MAS Holicko-IROP-Bezpečnost silničního provozu (2017)

Opatření: 2 - Bezpečnost silničního provozu

Místo realizace: Holice - Podhráz

Celková výše projektu: 403.969,39 Kč

Výše dotace: 383.770,55 Kč

 

Výsledek projektu:

Projekt byl zaměřen na zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Holicích prostřednictvím výstavby 69,5 m nového chodníku podél silnice III. třídy (silnice III/29817). Chodník je propojením již existujících chodníků—chodník na společné hranici k.ú. Horní Ředice a k.ú. Holice v Čechách a chodníku ve směru od centra Holic. Chodník byl vybudován ve velmi nepřehledné zatáčce v bezprostřední blízkosti zástavby a realizací tohoto chodníku došlo ke zvýšení bezpečnosti motoristů i chodců.

Naposledy změněno 10. 01. 2019
zpátky nahoru