Image

Aktuality, zprávy z činnosti MAS Holicko

Malý LEADER pro Holicko - Seznam vybraných žádostí o podporu

Aktuality středa, 19 září 2018

Na základě letošní výzvy Programu obnovy venkova Pardubického kraje (POV PK) pro dotační titul 7 Projekty MAS, jsme se rozhodli, že využijeme nabídky a podpoříme konkrétní projekty z území Holicka, jež jsou zaměřeny na občanskou vybavenost obcí regionu, a které nelze podpořit z jiných výzev MAS Holicko. Z tohoto důvodu jsme v 6/2018 vyhlásili výzvu pro konečné žadatele z území.

Rozhodli jsme se podpořit projekty všech žadatelů, které nám Pardubický kraj umožnil, tj. projekty obcí a nestátních neziskových organizací, kteří jsou partnery MAS a zároveň jsou majiteli nemovitosti, která je předmětem projektu nebo ji mají v dlouhodobém pronájmu. Co se týče zaměření projektu, tak byly přijímány projekty zaměřené na obnovu a údržbu občanské vybavenosti, venkovského prostoru, sportovních zařízení, sakrálních staveb a péči o krajinu, tak aby byly v souladu se SCLLD MAS Holicko 2014-2020. Projekty musely být neinvestičního charakteru o velikosti 10 tis. – 50 tis. Kč.

Žadatelům jsme dovolili podat více žádostí, tak abychom umožnili obcím kromě jejich vlastních projektových záměrů podpořit i činnost místních spolků, jež nevlastní své klubovny a hřiště, ale potřebují je opravit. Preferenční kritéria byla nastavena tak, že jsme chtěli podpořit spíše menší obce (do 2.000 obyvatel), komunitní život v obci, práci s dětmi a mládeží a ty žadatele, kteří ještě z MAS nedostali žádnou podporu. V případě shody bodů rozhodl datum a čas podání žádosti o podporu.

Příjem žádostí o podporu probíhal od 4.6. – 7.9.2018 do 12 hodin. V průběhu této doby jsme přijali celkem 18 žádostí o podporu od 12 žadatelů, z toho 9 obcí a 3 NNO. Celková požadovaná výše příspěvku činí 624.072,90 Kč.

Všechny přijaté žádosti prošly formálním hodnocením s kladným výsledkem. Následně 18.9.2018 proběhlo věcné hodnocení výběrovou komisí MAS. Ta obodovala jednotlivé projekty a seřadila je sestupně dle získaných preferenčních kritérií.

Tentýž den zasedl i Programový výbor MAS Holicko, který schválil pořadí projektů a rozhodl o zahrnutí všech projektů do žádosti MAS Holicko do POV PK. S tím, že po upřesnění výše dotace z POV Pardubického kraje, budou podpořeny jen ty projekty, které se do schválené výše dotace vejdou svým finančním požadavkem, a to v pořadí uvedeném v přiložené tabulce (dle získaného počtu bodů a času podání žádosti na MAS).

Všechny schválené projekty MAS Holicko budou předány do 27.9.2018 na úřad Pardubického kraje, kde bude probíhat jejich další hodnocení. V případě, že Zastupitelstvo / Rada Pardubického kraje rozhodne o podpoření projektů (cca 4-5/2019), bude s vybranými projekty podepsána Smlouva o poskytnutí účelového příspěvku.

 

Naposledy změněno 19. 09. 2018

Kalendář aktualit

« Červen 2024 »
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuality

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi