Image

Aktuality, zprávy z činnosti MAS Holicko

Strategie všech místních akčních skupin (MAS) na území Pardubického kraje schváleny

Aktuality čtvrtek, 29 červen 2017

Na konci měsíce června 2017, ještě než se všichni rozjeli na prázdniny, byla schválena řídícími orgány poslední zbývající Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS (SCLLD) z území Pardubického kraje. Tím se Pardubický kraj v tomto směru dostal na první příčku v rámci celé ČR.

„Konečně můžeme říci, že po několika letech (od roku 2012) usilovné práce skončila přípravná fáze nového programovacího období EU 2014 – 2020, která spočívala v tvorbě strategií MAS pro území Pardubického kraje, jejich hodnocení jednotlivými řídícími orgány (MMR, MZE, MPSV, MŽP) a následném zapracování připomínek tak, aby strategie MAS splnily požadavky dotčených operačních programů. A teď konečně může následovat  podpora rozvoje území celého Pardubického kraje prostřednictvím výzev jednotlivých MAS, tj. podpory projektů konečných žadatelů na území MAS.“, uvedla předsedkyně Krajského sdružení MAS Pardubického kraje Ing. Michaela Kovářová.

Do tvorby strategií byla zapojena veřejnost a subjekty z území jednotlivých regionů, což znamená, že „samo území si řeklo“, co je potřeba v daném regionu zlepšit a podpořit. Díky tomu bude  939 mil. Kč získaných místními akčními skupinami v jednotlivých územích MAS jistě dobře využito.

V rámci Integrovaného operačního programu (IROP) všech 13 MAS z Pardubického kraje rozdělí v období 2017 – 2023 na svých územích 535,8 mil. Kč. Podpořené projekty se budou týkat především bezpečnosti dopravy, cyklostezek, infrastruktury školských zařízení a organizací neformálního vzdělávání, komunitních center, infrastruktury soc. služeb, sociálního podnikání, vybavení složek IZS a rekonstrukce památek.

Z Programu rozvoje venkova (PRV) MAS pro své žadatele získaly 249,7 mil. Kč, a to nejen z oblasti zemědělství a lesnictví, jak název programu napovídá, ale také pro malé venkovské nezemědělské podniky a živnostníky.

V Operačním programu zaměstnanost (OPZ) byla pro MAS Pardubického kraje vyčleněna částka 133,7 mil. Kč, a to na prorodinné aktivity, příměstské tábory, sociální služby, sociální podnikání, prostupné zaměstnávání nebo komunitní centra.

Operační program životního prostředí (OPŽP) přes MAS podpoří výsadbu dřevin v extravilánu CHKO v celkové částce 19,8 mil. Kč.

„To, zda se výše uvedené body povedlo naplnit, budeme moci zhodnotit až na konci tohoto programovacího období, tj. v roce 2023. Na druhou stranu již v tuto chvíli není pochyb o tom, že strategie MAS Pardubického kraje byly dobře připravené, čemuž napomohly profesionalita, zodpovědnost a vztah jejich personálu k regionům, stejně jako podpora ze strany Pardubického kraje v době, kdy byly díky dlouhým průtahům na počátku programového období 2014 – 2020 (pozn.: je rok 2017) MAS ohroženy na existenci. A teď již nic nebrání jejich realizaci.“ Zhodnotila několikaleté snažení místních akčních skupin v kraji dále Kovářová.

Krajské sdružení NS MAS ČR Pardubického kraje

PAR 2017 A1 v2 redukce

Naposledy změněno 29. 06. 2017

Kalendář aktualit

« Červenec 2024 »
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Aktuality

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi