Image

Výzvy programu LEADER 2007-2013

Nahoru

5. výzva - rok 2013

Dne 6. prosince 2012 byla vyhlášena 5. výzva MAS Holicko, o.p.s. (18. kolo příjmu PRV)  k předkládání žádosti o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 / Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD), Osy IV. Leader, Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie.

 

V rámci 5. výzvy budou přijímány projekty pro následující Fiche:

  • Fiche 1 - Volný čas aktivně
  • Fiche 2 - Zelená pro mikropodnikatele
  • Fiche 4 - Venkov - balzám pro města

 

Identifikace MAS:

Místní akční skupina (MAS): MAS Holicko, o.p.s.

 

Strategický plán Leader (SPL): 5P Holicka; Pohodové – Přitažlivé – Pohostinné – Podnikavé – Prosperující

 

Registrační číslo MAS: 08/005/41100/453/000157

 

Sídlo MAS: MAS Holicko, o.p.s., Holubova 1, 534 14 Holice

 

Předpokládaná alokovaná částka: 3.622.000,- Kč, z toho Fiche 1 - Volný čas aktivně: 1.254.000,- Kč, Fiche 2 - Zelená pro mikropodnikatele: 1.184.000,- Kč a Fiche 4 - Venkov - balzám pro města: 1.184.000,- Kč.

V případě nevyčerpání alokace pro danou Fichi, rozhodne Správní rada o převodu těchto finančních prostředků na ostatní vyhlášené Fiche s nedostatkem finančních prostředků, tak aby došlo k uspokojení co nejvíce konečných žadatelů.

 

Kolo příjmu PRV, ve kterém budou Žádosti registrovány na SZIF: 18. kolo PRV

 

Termíny a příjem výzvy, způsob podání:

Vyhlášení výzvy: 6. prosinec 2012

 

Příjem žádostí: od 10. prosinec 2012 od 8:00 hodin do 18. ledna 2013 do 12:00 hodin v sídle MAS Holicko, o.p.s., MěÚ Holice, Holubova 1, 534 14 Holice, v kanceláři pana starosty Mgr. Ladislava Effenberka

 

Způsob podání: Žadatel předá osobně (prostřednictvím statutárního zástupce nebo osoby pověřené plnou mocí k podání žádosti) žádost o dotaci včetně všech povinných i nepovinných příloh do sídla MAS Holicko, o.p.s., MěÚ Holice, Holubova 1, 534 14 Holice, a to do rukou Ing. Michaely Kovářové – ředitelky MAS po předchozí domluvě na telefonu 775 302 057 nebo do rukou Bc. Jany Červinkové - manažerky MAS po předchozí domluvě na telefonu 775 590 949. Všechny neúplné žádosti nebo žádosti doručené po tomto termínu budou automaticky vyřazeny. Při konečném hodnocení projektů v případě rovnosti bodů rozhoduje také datum a čas podání žádosti.

 

Seminář: Školení předkladatelů projektu proběhne dne 17. prosince 2012 od 15:00 hodin na Obecním úřadě ve Chvojenci a 8. ledna 2013 od 15:00 hodinna Obecním úřadě v Dolní Rovni. Potenciální předkladatelé projektů budou seznámeni se základními požadavky a specifiky předkládání projektů.

 

Zasedání Programové a výběrové komise: 

1. zasedání Programové a výběrové komise proběhne dne 20. února 2013 od 15:00 hodin v zasedací síni Městského úřadu v Holicích. Na romto jednání budou zaregistrované projekty předané výběrové komisi a jednotlivé projekty budou předány jednotlivým členům výběrové komise.

2. zasedání Programové a výběrové komise proběhne dne 27. února 2013 od 14:00 hodin v zasedací síni Městského úřadu v Holicích.V rámci tohoto jednání proběhne veřejná obhajoba  a konečné hodnocení projektů. Tentýž den od 17:00 hodin bude zasedat Správní rada, která rozhodne o podpoření vybraných projektů Programovou a výběrovou komisí.

 

Ostatní:

Průběžné informace poskytuje ředitelka MAS Holicko Ing. Michaela Kovářová, tel.: 775 302 057, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo manažerka pro realizaci SPL Bc. Jana Červinková, tel.: 775 590 949, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Odpovědnost za realizaci programu má společnost MAS Holicko o.p.s., IČ: 27511448

 

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že s ohledem na vazbu na vydávání podmínek k poskytování dotací ze strany SZIF může docházet ke změnám v pravidlech, formulářích i dalších pokynech kdykoliv, po celou dobu vyhlášení a administrace výzvy a PRO ŽADATELE JSOU ZÁVAZNÁ VŽDY POSLEDNÍ ZVEŘEJNĚNÁ ZNĚNÍ DOKUMENTŮ!

VÝSLEDKY VÝZVY

DOKUMENTY ZÁKLADNÍ

SPOLEČNÉ PŘÍLOHY

FICHE 1 - VOLNÝ ČAS AKTIVNĚ

FICHE 2 - ZELENÁ PRO MIKROPODNIKATELE

 
 
Powered by Phoca Download

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi

Please publish modules in offcanvas position.