Image

Malý LEADER

Podpořené projekty

Michaela Kovářová

Přinášíme tipy na příjemné trávení adventního a vánočního času na Holicku. Pokud se podíváte do přiloženého kalendáře, tak zjistíte, že je opravdu z čeho vybírat.

V listopadu 2022 odstartoval nový dotační program Nová zelená úsporám LIGHT, který má pomáhat rodinám ohroženým energetickou chudobou i s menšími projekty, jako je výměna dveří, oken nebo zateplení fasády. Žádosti jsou jednoduché a peníze můžete dostat i dopředu.
 
 
 

Kdo může žádat?

 • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. 9. 2022
 • Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. 9. 2022

PODMÍNKA! Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

 

Na co a kolik je možné žádat?

 • Zateplení fasády (6 000 Kč na běžný metr obvodu zateplené fasády)
 • Zateplení střechy (120 000 Kč na jednu střechu)
 • Zateplení stropu (50 000 Kč na jeden strop)
 • Zateplení podlahy (60 000 Kč na jednu podlahu)
 • Výměna oken (12 000 Kč na jeden kus výplně)
 • Výměna vchodových dveří (18 000 Kč na dveře)

Maximální součet všech opatření v jednom projektu může činit max 150 000 Kč. Výše dotace až 100%.

Podpořitelná jsou opatření provedená po 12. 9. 2022Nutné jsou fotografie původního a cílového stavu, pro jistotu si ale foťte i stav v průběhu prací.

 

Kdy je možné žádat?

Žádosti o dotaci je možné podávat od 9. 1. 2023. Do té doby můžete poptat dodavatelské firmy a kontaktovat MAS nebo EKIS. Máte-li možnost, pusťte se do úprav svého obydlí již nyní. Dotaci lze vyplatit zpětně na realizace uskutečněné již od 12. 9. 2022.

K podání žádosti budete potřebovat elektronickou identitu.

Žádosti včetně všech příloh se podávají elektronicky prostřednictvím AIS SFŽP ČR. S vyplněním žádosti a nahráním příloh Vám poradí zástupci MAS.


Co budete potřebovat k žádosti?

 • Fotodokumentace míst, která chcete změnit (původní okna, dveře, nezaizolovanou střechu, apod.)
 • Odborný posudek navrhovaných opatření, který vám vypracují zástupci MAS
 • Doklad potvrzující vlastnictví bankovního účtu
 • Potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení
 • Pokud je stavba vedena v katastru jako "stavba určená pro rekreaci" pak dokument prokazující, že stavba je využívána k trvalému rodinnému bydlení
 • Pokud žadatel nemá zapsán v dané nemovitosti trvalý pobyt, pak dokument jež prokazuje, že žadatel v dané stavbě trvale bydlí

  

Kdo udělá práce na renovaci vašeho domu?

Je na vás, zda se rozhodnete práce na zateplení udělat svépomocí, nebo zda si najdete realizační firmu. Vybrat si můžete i v tomto Seznamu specialistů.

 

Jak doložíte realizaci dotovaných opatření?

Opět Vám se vším pomůže zástupce MAS:

 • Fotodokumentace zrealizovaných opatření
 • Závěrečná zpráva o provedených o opatřeních potvrzený MAS

 

Kam se máte obrátit pro radu?

Pokud jste z území MAS Holicko, tj. území obcí: Býšť, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Holice, Horní Jelení, Horní Ředice, Chvojenec, Jaroslav, Nová Ves, Ostřetín, Poběžovice u H., Radhošť, Trusnov, Týnišťko, Uhersko, Veliny, Vysoké Chvojno

MAS Holicko, o.p.s., kancelář: Náměstí T.G.Masaryka 24,  534 01 Holice

 • Ing. Michaela Kovářová, tel. 775 302 057, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Anežka Pavlišová, tel. 775 335 602, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

MAS Holicko s finanční podporou Pardubického kraje, Dobrovolného svazku obcí Holicka a města Holice vydala knížku s názvem „Holicko – osobnosti známé i neznámé“. A proč, že se tak jmenuje? To je přeci jasné! Najdete v ní příběhy, jak o osobnostech známých po celém světě nebo v rámci České republiky, tak i o těch, jež jsou důležité především z pohledu své obce.

V průběhu roku 2022 jsme ve spolupráci s místními starosty a kronikáři vyhledávali důležité osoby, které se na Holicku narodily nebo zde žily a nějakým způsobem náš region utvářely. V pestré paletě jsou tu zastoupeni jak současníci, tak i lidé, kteří žili před sto lety. Z profesí v knížce najdete umělce, vědce, politiky, spisovatele, pedagogy, sportovce, cestovatele, vojáky, … všechny však spojuje jedno: JSOU NEBO BYLI AKTIVNÍ OBČANÉ Z HOLICKA.

Čímž se dostáváme ke smyslu našeho snažení. Vznikem této knížky chceme podpořit náš vztah k Holicku, místu, kde žijeme, chodíme do práce nebo do školy. Přispět střípkem do mozaiky, jež utváří naši regionální identitu, naši sounáležitost a hodnotové zakotvení. Je pro nás důležité, aby lidé, kteří zde bydlí, ale i děti, které zde vyrůstají, byli hrdí na to, že jsou z Holicka. Protože HOLICKO TVOŘÍ LIDÉ, KTEŘÍ V NĚM ŽIJÍ.

Proto se pojďme inspirovat a podívejme se, co generace před námi vykonaly, aby Holicko bylo takové, jaké je. A možná na ně můžeme i navázat, aby život zde byl ještě vlídnější a příjemnější i pro generace následující.

Do publikace jsme se snažili vybrat o osobnostech pouze to nejzajímavější. Jedná se tedy vždy o výběr a snad se nám i podaří vzbudit ve vás zájem zahloubat se více do jejich života.

A na závěr nesmíme zapomenout zmínit krásný bonus této knížky: všechny ilustrace vytvořili žáci výtvarného oboru ZUŠ Karla Malicha pod vedením učitelek Mgr. Edity Slabé a Mgr. Lenky Jandové Prokešové.

Takže už jen jedna odpověď na otázku, kde je možné knížku získat? Můžete si ji zdarma vyzvednout v kanceláři MAS Holicko, ve všech obecních úřadech a knihovnách na území MAS nebo v informačním centru v Holicích. Knížku jsme také zavezli do základních a středních škol k prostudování místním žákům. A nebo je v elektronické verzi ke stažení zde.

IROP CZ RO B C RGB

 

Tímto bychom Vás rádi pozvali na společné jednání Valné hromady, Zakladatelů a Správní rady MAS Holicko, které s bude konat v úterý 29.11.2022 od 14 hod v zasedací místnosti MěÚ v Holicích

 

Předpokládaný program:

1. Zahájení setkání

2. Výstupy z  per-rollam hlasování valné hromady MAS Holicko z 8.-10.8.2022

3. Změny v Zakladatelích obecně prospěšné společnosti a Partnerské základně místního partensrtví

4. Informace o činnosti MAS Holicko v roce 2022

5. Návrh na změnu rozpočtu MAS Holicko na rok 2022 č. 2

6. Plán činnosti MAS Holicko na rok 2023

7. Návrh a schválení výše partnerských příspěvků na rok 2023

8. Návrh rozpočtu MAS Holicko na rok 2023

9. Odvolání a jmenování členů Správní rady a Dozorčí rady obecně prospěšné společnosti

10. Odvolání a jmenování členů Programového výboru, Kontrolního výboru a Výběrové komise místního partnerství

11. Různé

12. Závěr

 

Veškeré podklady budou účastníkům zaslány nejpozději 7 kalendářních dnů před jednáním.

Když se řekne "listopad" představíme si plýskanice a první sníh (i když to tak zatím nevypadá). Před špatným počasím a špatnou náladou se dá uniknout jednoduše tak, že si zajdete na nějakou zajímavou akci. V přiloženém kalendáři jich najdete plno.

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Obec Dolní Roveň

Název projektu: Učebna výpočetní techniky ZŠ Dolní Roveň

  

Číslo výzvy MAS: 3.Výzva MAS Holicko-IROP-Vzdělávání (2018)

Fiche: 1 - Vzdělávání

Místo realizace: Dolní Roveň

Celková výše projektu: 1.050.907,50 Kč

Výše dotace: 998.362,12 Kč

 

Výsledek projektu:

ZŠ Dolní Roveň využívá 2 budovy v obci. Právě v budově pro 1. stupeň nebyla dosud pro výuku k dispozici počítačová učebna, kde by se žáci mohli seznamovat s moderními technologiemi a novými zdroji informací. A protože pro tuto učebnu chyběly v budově i prostory, tak obec Dolní Roveň ve spolupráci se ZŠ připravila projekt na přístavbu šaten a vybudování nové počítačové učebny a bezbariérového WC v uvolněném prostoru. Učebna bude využívána převážně pro výuku Anglického jazyka, ale i v rámci odpoledního kroužku Malý grafik a animátor.

Vypadá to, že babí léto letos nebude. Tak co místo přírody zkusit navštívit nějakou akci? Určitě je z čeho vybírat.

V příloze je kalendář plánovaných akcí, které se budou konat v říjnu 2022 na území MAS Holicko.

Znáte ve svém okolí šikovné producenty výrobků s vysokým podílem ruční práce, vyrobených převážně z lokálních surovin? Hledáme nové produkty k podzimní certifikaci.
Projekt regionálního značení KRAJ PERNŠTEJNŮ - regionální produkt zaštiťuje MAS Region Kunětické hory a my na něm spolupracujeme společně s MAS Bohdanečsko aTurististická oblast Pardubicko již řadu let. Za léta spolupráce vznikla různorodá skupina originálních produktů, které reprezentují regionální značku a venkovský region. Již 25 produktů nese toto speciální označení. Každý je jedinečný originál. Všechny máme ozkoušeny nebo ochutnány. 
 
A jaké jsou výhody certifikace? Zajistíme marketingovou podporu produktů a podporu prodeje. Producenti mají možnost účasti na vzdělávacích akcích ušitých jim na míru a mohou požádat o příspěvek na marketingové aktivity.
 
V případě vašeho zájmu se ozvěte paní Kaplavkové (kontakt je uveden na plakátku).
Potřebujete pomoci s péčí o svou osobu nebo svého blízkého? Neumíte si poradit s řešením krizové situace? Nevíte, na koho se obrátit?
Pokud jste z Holicka, pak Vám zde nabízíme první odrazový můstek pro získání alespoň základní orientace v sociální problematice: KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŮSOBÍCÍCH NA HOLICKU.

Září je tu! Ale nejde jen o začátek školního roku, ale i o fůru nových volnočasových a sportovních akcí. PŘIDEJTE SE!!!

V příloze je kalendář plánovaných akcí, které se budou konat v září 2022 na území MAS Holicko.

Projekty

Footer Logo

MAS HOLICKO o.p.s.
Holubova 1, Holice
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 24
Holubova 1, Holice
534 01 Holice
("Zemánkův dům", 2. patro)
 

Zůstaňte s námi