Image

Výzvy programu CLLD 2014-2020

Vážení žadatelé, pod jednotlivými odkazy naleznete úplné znění vyhlašovaných výzev k předkládání žádostí a všechny důležité dokumenty pro zpracování a následnou administraci Vašich projektů.

Zvlášť jsou uvedeny výzvy pro programový rámec PRV (týká se zemědělců, potravinářů, nezemědělských podnikatelů, lesnických opatření) a zvlášť pro programový rámec IROP (týká se obcí, škol a organizací zajišťující zájmové a celoživotní vzdělávání).

Plán výzev - Programový rámec PRV

ROK 2023 -8. výzva

Vyhlášené Fiche:

 • 7. Podpora spolkového života

 

VÝZVA BUDE VYHLÁŠENA POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE MAS HOLICKO BUDE MÍT K DISPOZICI MINIMÁLNĚ 100.000,-Kč VOLNÉ ALOKACE (sledujte web)!!!

Plánované vyhlášení výzvy: 11/2023

Plánovaný příjem žádostí: 11-12/2023

ROK 2022 -7. výzva

Vyhlášené Fiche:

 • 1. Podpora zemědělských podniků
 • 2. Podpora potravinářských podniků
 • 3. Podpora malých podniků
 • 5. Zpřístupnění lesa návštěvníkům
 • 7. Podpora spolkového života

Vyhlášení výzvy: 6.1.2022

Příjem žádostí: 6.1. - 16.3.2022

ROK 2020 -6. výzva

Vyhlášené Fiche:

 • 3.Podpora malých podniků
 • 5.Zpřístupnění lesa návštěvníkům
 • 7.Podpora spolkového života

Vyhlášení výzvy: 7.1.2020

Příjem žádostí: 7.1. - 16.3.2020

ROK 2019 - 5. výzva

Vyhlášené Fiche:

 • 2. Podpora potravinářských podniků
 • 3. Podpora malých podniků
 • 4. Ochrana lesních porostů
 • 5. Zpřístupnění lesa návštěvníkům

Vyhlášení výzvy: 8.1.2019

Příjem žádostí: 8.1. - 14.3.2019

ROK 2019 - 4. výzva

Výzva č. 4 musela být stornována kvůli administrativní chybě. Každá výzva musí mít své unikátní číslo a z tohoto důvodu v roce 2019 je vyhlášena již výzva č.5.

ROK 2018 - 3. výzva

Vyhlášené Fiche:

 • 1.Podpora zemědělských podniků
 • 2.Podpora potravinářských podniků
 • 3.Podpora malých podniků
 • 4.Ochrana lesních porostů
 • 5.Zpřístupnění lesa návštěvníkům

Vyhlášení výzvy: 7.3.2018

Příjem žádostí: 12.3. - 9.4.2018

ROK 2017 - 2. výzva

Vyhlášené Fiche:

 • 1.Podpora zemědělských podniků
 • 3.Podpora malých podniků
 • 4.Ochrana lesních porostů 

Vyhlášení výzvy: 3.1.2017

Příjem žádostí: 17.1. - 3.2.2017

ROK 2017 - 1. výzva

Výzva č. 1 byla stornována kvůli administrativní chybě. Každá výzva musí mít své unikátní číslo a z toho důvodu budou výzvy programového rámce PRV začínat číslem 2.

Plán výzev - Programový rámec IROP

ROK 2021 - 8. výzva

 • 2.Bezpečnost silničního provozu

Vyhlášení výzvy: 20.5.2021

Příjem žádostí: cca 20.5.-1.9.2021

ROK 2020 -7. výzva

 • 2.Bezpečnost silničního provozu

Vyhlášení výzvy: 8.6.2020

Příjem žádostí: 8.6.-3.9.2020

ROK 2019 - 6. výzva

 • 2.Bezpečnost silničního provozu

Vyhlášení výzvy: 3.6.2019

Příjem žádostí: 3.6.-5.9.2019

ROK 2019 - 5. výzva

 • 1.Vzdělávání

Vyhlášení výzvy: 3.6.2019

Příjem žádostí: 3.6.-5.9.2019

ROK 2018 - 4. výzva

 • 2. Bezpečnost silničního provozu

Vyhlášení výzvy:1.6.2018

Příjem žádostí: 1.6.-4.9.2018

ROK 2018 - 3. výzva

 • 1.Vzdělávání

Vyhlášení výzvy: 1.6.2018

Příjem žádostí: 1.6.-4.9.2018

ROK 2017 - 2. výzva

 • 2.Bezpečnost silničního provozu

Vyhlášení výzvy: 18.4.2017

Příjem žádostí: 24.4. - 21.6.2017

ROK 2017 - 1. výzva

 • 1.Vzdělávání

Vyhlášení výzvy: 24.4.2017

Příjem žádostí: 24.4.-21.6.2017

Podpořené projekty CLLD 2014-2020

Image
Image

Footer Logo

MAS HOLICKO o.p.s.
Holubova 1, Holice
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 24
Holubova 1, Holice
534 01 Holice
("Zemánkův dům", 2. patro)
 

Zůstaňte s námi