Image

Podpořené projekty program SCLLD

Zvýšení bezpečnosti v obci Trusnov, 2. etapa

Podpořené projekty - CLLD středa, 15 prosinec 2021

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Obec Trusnov

Název projektu: Zvýšení bezpečnosti v obci Trusnov, 2. etapa

  

Číslo výzvy MAS: 6.Výzva MAS Holicko-IROP-Bezpečnost silničního provozu (2019)

Opatření: 2 - Bezpečnost silničního provozu

Místo realizace: Trusnov

Celková výše projektu: 997.479,78 Kč

Výše dotace: 947.605,79 Kč

 

Výsledek projektu:

Projekt řešil druhou etapu rekonstrukce chodníků v Trusnově (větve A1 a C o délce 616 m), která navazovala na první etapu zrealizovanou již v roce předchozím. Tím byla zvýšena bezpečnost silničního provozu po celé obci při komunikaci III/30513. Tato druhá etapa se týkala chodníku od okraje obce ze směru od Uherska až po bytové domy ve východní části obce. Povrch, obruby i další prvky na původním chodníku byly totiž dožilé a nesplňovaly požadavky na bezbariérovost. Zrekonstruovaný chodník tak zajistil bezpečný přístup chodců ke kapličce, komunitnímu centru, dětskému hřišti, autobusové zastávce a pohostinství.

Naposledy změněno 15. 12. 2021

Projekty

Footer Logo

MAS HOLICKO o.p.s.
Holubova 1, Holice
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 24
Holubova 1, Holice
534 01 Holice
("Zemánkův dům", 2. patro)
 

Zůstaňte s námi