Image

Podpořené projekty program SCLLD

Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Chvojenec rekonstrukcí chodníku podél silnice III/29821

Podpořené projekty - CLLD pátek, 26 únor 2021

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Obec Chvojenec

Název projektu: Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Chvojenec rekonstrukcí chodníku podél silnice III/29821

 

 

Číslo výzvy MAS: 6.Výzva MAS Holicko-IROP-Bezpečnost silničního provozu (2019)

Opatření: 2 - Bezpečnost silničního provozu

Místo realizace: Chvojenec

Celková výše projektu: 2.615.379,34 Kč

Výše dotace: 2.031.837,62 Kč

 

Výsledek projektu:

Cílem projektu bylo zvýšit bezpečnost chodců v obci Chvojenec na velmi frekventovaném úseku silnice III/29821Cílem projektu bylo zvýšit bezpečnost chodců v obci Chvojenec na velmi frekventovaném úseku silnice III/29821(využíván jako tranzit do Opatovic nad Labem). Smyslem bylo také propojit tuto část obce (dětské a fotbalovéhřiště, autobusová zastávka, obchod) s dalšími objekty občanské vybavenosti (obecní úřad, MŠ). Současný nevyhovující(nerovný a narušený povrch) chodník v délce 539,9 m byl díky projektu zrekonstruován. Navíc po celé délcechodníku byl vysázen souvislý pruh zeleně.

Naposledy změněno 26. 02. 2021

Projekty

Footer Logo

MAS HOLICKO o.p.s.
Holubova 1, Holice
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 24
Holubova 1, Holice
534 01 Holice
("Zemánkův dům", 2. patro)
 

Zůstaňte s námi