Image

Program LEADER

LEADER (z francouzského Liaison entre les actions economic rural - Propojování akcí hospodářského rozvoje venkova) je jedním z mnoha nástrojů politiky regionálního rozvoje. Jeho základní myšlenkou je přesvědčení, že jedině místní společenství dobře zná silné a slabé stránky daného regionu a je schopno samo dobře řešit své vlastní problémy.

Základní principy metody LEADER

  • existující strategie místního rozvoje
  • partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni tvořící místní akční skupinu (MAS)
  • přístup „zdola – nahoru" při přípravě i realizaci strategie
  • integrované a vícesektorové akce
  • inovační přístup
  • spolupráce
  • vytváření sítí
Image

V programovacím období 2007 – 2013 byl LEADER součástí pouze Programu rozvoje venkova. Od roku 2014 byl rozšířen i do ostatních Evropských strukturálních a investičních fondů, přes které bylo možné využít metodu LEADER pod novým názvem komunitně vedený místní rozvoj (CLLD - z anglického Community-led Local Development).

Footer Logo

MAS HOLICKO o.p.s.
Holubova 1, Holice
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 24
Holubova 1, Holice
534 01 Holice
("Zemánkův dům", 2. patro)
 

Zůstaňte s námi