Menu

Přihlášení

Newsletter

CO JE TO MAS

O nás středa, 10 říjen 2012

Název "MAS - Místní akční skupina" vychází z anglického názvu "Local Action Group - LAG".

Místní akční skupina se rozkládá na určitém území a je zalo­žena na principu partnerství a spo­lupráce veřejného, soukromého a ne­ziskového sektoru na místní úrovni. Tvoří je tedy zá­stupci obcí, místních podnikatelů, neziskových organizací a aktivní občané. Zástupci státních a samosprávných subjektů musí tvořit méně než 50 % členské základny.

Nezisková organizace, splňující výše uvedenou podmínku, následně může být žadatelem/příjemcem dotace v rámci tzv. programu "LEADER", realizovaného v České republice v rámci Programu rozvoje venkova.

Uspěje - li místní akční skupina se svou žádostí o dotaci, získá pro období let 2007 - 2013 finanční alokaci, odvíjející se od počtu obyvatel v jejím území, jejíž rozdělení následně v souladu s metodikou programu LEADER administruje a "rozděluje tak" získané finanční prostředky na místní úrovni.

MAS Holicko, o.p.s. je v tomto okamžiku jak příjemcem dotace (ve vztahu k poskytovateli), tak administrátorem dotace (ve vztahu ke konečným žadatelům v území).

MAS Holicko, o.p.s. uspěla se svou žádostí o podporu Strategického plánu Leader s názvem " 5P Holicka;  Pohodové - Přitažlivé - Pohostinné - Podnikavé - Prosperující" a v letech 2009 - 2013 bude ve svém území rozdělovat cca. 3 – 4 mil. Kč/rok.

Naposledy změněno 25. 11. 2015