Image

Veřejná projednávání

Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Holicko prošla také veřejným projednáváním a připomínkováním.

 

ZVEŘEJNĚNÍ 3. PRACOVNÍ VERZE SCLLD

 Dne 21.12.2015 byl na webových stránkách MAS Holicko zveřejněn 3. pracovní návrh SCLLD.

Oproti původnímu návrhu struktura dokumentu již plně odráží požadavky metodických pokynů a doporučení pro tvorbu SCLLD. A samozřejmě jsou doplněny veškeré obdržené připomínky, které byly kladně vypořádány.

 Veškeré připomínky, podněty a náměty byly následně vypořádány.

 


VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ

Veřejná projednání programových rámců se konala dvě, rozdělené dle projednávaného operačního programu:

  • veřejné projednání programového rámce PRV, které se konalo dne 20. 10. 2015 od 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ v Holicích - jednání bylo určeno pro zemědělce, potravináře, lesníky, a ostatní mikro a malé podnikatele podnikající v nezemědělských činnostech.
  • veřejné projednání programového rámce IROP, které se konalo dne 27. 10. 2015 od 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ v Holicích - jednání bylo určeno pro starosty obcí a ředitele ZŠ a ostatních školských zařízení.

Předmětem obou jednání byla identifikace zájmu z území, správné rozdělení finanční alokace, nastavení monitorovacích indikátorů a preferenčních kritérií pro výběr projektů.

 

 


ZVEŘEJNĚNÍ 2. PRACOVNÍ VERZE PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ SCLLD

Dne 12.10.2015 byla na webových stránkách MAS Holicko zveřejněna 2. pracovní verze programových rámců.

V rámci tohoto dokumentu byly doplněny obdržené připomínky z předchozí verze programových rámců.

 

 


ZVEŘEJNĚNÍ 1. PRACOVNÍ VERZE pROGRAMOVÝCH RÁMCŮ SCLLD

Dne 2.7.2015 byla na webových stránkách MAS Holicko zveřejněna 1. pracovní verze programových rámců. Konkrétně se jednalo o programové rámce pro IROP a pro PRV. Cílem bylo získat informace o tom, jaké projektové záměry se v podporovatelných oblastech (na základě schválených operačních programů) na území MAS Holicko připravují.

Místní aktéři mohli své připomínky a náměty posílat jednak e-mailem nebo bylo možné si domluvit s manažerkou MAS osobní konzultaci.

 

 


 ZVEŘEJNĚNÍ 2. PRACOVNÍ VERZE SCLLD

 Dne 24.11.2014 byl na webových stránkách MAS Holicko zveřejněn 2. pracovní návrh SCLLD.

Oproti původnímu návrhu je jednak na několika místech doplněn samotný text, jednak zlepšena formální stránka (kompletace příloh, přehlednost, hierarchická struktura a hypertextový obsah atd.). A samozřejmě jsou doplněny obdržené připomínky, které byly kladně vypořádány.

 Veškeré připomínky, podněty a náměty byly následně vypořádány.

 

 


 VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ SCLLD 29. 10. 2014 V HOLICÍCH

Dne 29. 10. 2014 se v zasedací místnosti (2. patro) Městského úřadu v Holicích od 15:00 hodin konalo veřejné projednávání 1. pracovní verze SCLLD.  Předmětem jednání bylo představení výsledků strategie a diskuse nad navrženou strategickou částí. 

 

  


 ZVEŘEJNĚNÍ 1. PRACOVNÍ VERZE SCLLD

Od 14. 10. 2014 do 7. 11. 2014 byla na webových stránkách MAS Holicko zveřejněna 1. pracovní verze SCLLD. Jednalo se o pracovní verzi úvodní, analytické a strategické části, která byla určena k široké a otevřené diskusi odborníků, občanů i organizací v území, s cílem připravit ucelený rozvojový a strategický dokument, založený na společně zvážených, projednaných a uznaných prioritách rozvoje území MAS Holicko, o.p.s.

Veškeré připomínky, podněty a náměty byly následně vypořádány.


IROP CZ RO B C RGB

Please publish modules in offcanvas position.