Image

LEADER 2007 - 2013

Leader 2007-2013 pondělí, 17 červen 2013

Základní myšlenkou metody LEADER je přesvědčení, že jedině místní společenství dobře znají silné a slabé stránky daného regionu a jsou schopna sama dobře řešit své vlastní problémy. Z tohoto důvodu se pro období 2007-2013 stala oficiálně metoda LEADER součástí Programu rozvoje ven­kova České republiky (PRV), kdy projekty prováděné me­todou LEADER tvoří tzv. IV. osu tohoto programu.

K realizaci svých strategií bylo vybráno celkem 112 MAS v celé ČR, které do roku 2013 obdrží podporu v celkové výši 4,5 mld. Kč. Pravidla programu LEADER jsou dána podmínkami, které stanovuje Ministerstvo zemědělství.

 

 

 

 

Základní principy metody LEADER

  • existující strategie místního rozvoje
  • partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni tvořící místní akční skupinu (MAS)
  • přístup „zdola – nahoru“ při přípravě i realizaci strategie
  • integrované a vícesektorové akce
  • inovační přístup
  • spolupráce
  • vytváření sítí

Metoda LEADER prostřednictvím místních akčních skupin nabízí venkovským aktérům (obce, mikroregio­ny, spolky a neziskové organizace, podnikatelé) nástroje a otevřený přístup k formulaci a naplňování strategie roz­voje jejich regionu.

V plánovacím období 2014-2020 je navrženo, aby se me­toda LEADER stala součástí všech budoucích operačních programů, které budou realizovat své cíle ve venkovském prostoru a aby si tyto programy začlenily místní akční skupiny jako nedílnou součást své implementační struktury jako efektivní zástupce venkovských společenství.

Naposledy změněno 16. 06. 2016

Please publish modules in offcanvas position.