Menu

Přihlášení

Newsletter

Komunitní projednávání - Holicko
Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) je metoda pro zapojení partnerů na místní úrovni, včetně občanské společnosti a místních ekonomických subjektů při…
Kvantitativní výzkum směřování integrované strategie území MAS Holicko probíhal formou dotazníkového šetření, na jehož základě byly určeny základní směry a cíle v rozvoji…
Kvalitativní výzkum směřování integrované strategie území MAS Holicko probíhal formou skupinových diskusí s občany a starosty jednotlivých obcí na území MAS…
Všichni aktéři území (starostové jednotlivých obcí, svazky obcí, ředitelé škol, poskytovatelé sociálních služeb, další neziskové organizace, podnikatelé, zemědělci) byli osloveni…
Zjišťování potřeb území, pro jeho další rozvoj a příprava strategie probíhali nejprve v rámci jednání orgánů MAS, a to jak…
Strana 1 z 2