Menu

Přihlášení

Newsletter

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI 5. VÝZVY MAS HOLICKO - PRV

IROP CZ RO B C RGB

 

Ve čtvrtek 14.3.2019 byl ukončen příjem žádostí o dotaci v rámci výzvy MAS Holicko č. 5 - PRV.

V průběhu této výzvy MAS obdržela od žadatelů z území 11 žádostí o dotaci:

  • Fiche 2 - Podpora potravinářských podniků - 2 projekty,
  • Fiche 3 - Podpora malých podniků - 8 projektů,
  • Fiche 4 - Ochrana lesních porostů -  nebyl podán žádný projekt,
  • Fiche 5 - Zpřístupnění lesa návštěvníkům - 1 projekt.

Celkem je v rámci těchto podaných žádostí požadováno 3.881.729,-Kč dotace. Alokace této výzvy byla 4.753.855,- Kč, tzn. že alokace na tuto výzvu nebyla zcela vyčerpána.

Seznam přijatých žádostí o dotaci tvoří přílohu.

Naposledy změněno 15. 03. 2019
zpátky nahoru