Menu

Přihlášení

Newsletter

Podpořený projekt: Zvýšení bezpečnosti dopravy výstavbou chodníku k základní škole v Horních Ředicích

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Obec Horní Ředice

Název projektu: Zvýšení bezpečnosti dopravy výstavbou chodníku k základní škole v Horních Ředicích

 

Číslo výzvy MAS: 2.Výzva MAS Holicko-IROP-Bezpečnost silničního provozu (2017)

Opatření: 2 - Bezpečnost silničního provozu

Místo realizace: Horní Ředice

Celková výše projektu: 1.207.126,00 Kč

Výše dotace: 1.146.769,70 Kč

 

Výsledek projektu:

Realizací projektu došlo ke zvýšení bezpečnosti provozu chodců a zároveň také ke zvýšení bezpečnosti motoristů na místní komunikaci vedoucí od silnice III. třídy 29817 k Základní škole Horní Ředice. Projekt řešil stavební úpravy stávajícího chodníku u základní školy (76,77m), vjezd do zóny přes zvýšené prahy, výstavbu nového chodníku (202,56m) a rekonstrukci parkovacích stání pro osobní automobily.

Naposledy změněno 10. 01. 2019
zpátky nahoru