Hompage MASH

Přihlášení

Newsletter

Místní akční skupina Holicko

Místní akční skupina Holicko o.p.s. vznikla v roce 2007 za účelem rozvoje území Holicka na bázi programu LEADER. Region má velmi dobrou polohu v blízkosti dvou velkých krajských měst Hradce Králové a Pardubic, které tvoří z Holicka jedinečné místo pro bydlení, drobné podnikání a příměstskou rekreaci. Územím vedou různé značené stezky pro pěší i cyklistické výlety s nenáročným terénem. Kromě velkého množství lesů, se zde nachází historické, kulturní a přírodní památky, které jsou sice místního významu, ale svým charakterem přispívají k rekreační přitažlivosti regionu. Holicko je především spojováno se světoznámým cestovatelem Dr. Emilem Holubem, který přiblížil světu a Evropě život na Černém kontinentu – Africké muzeum v Holicích.

více o MAS

EUImageMAS_logo Program pro rozvoj venkova
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Aktuality

archív aktualit