Menu

Přihlášení

Newsletter

Nahoru

Výzvy CLLD 2014 - 2020

IROP CZ RO B C RGB

 

Vážení žadatelé, pod jednotlivými odkazy naleznete úplné znění vyhlašovaných výzev k předkládání žádostí a všechny důležité dokumenty pro zpracování a následnou administraci Vašich projektů.

Zvlášť jsou uvedeny výzvy pro programový rámec PRV (týká se zemědělců, potravinářů, nezemědělských podnikatelů, lesnických opatření) a zvlášť pro programový rámec IROP (týká se obcí, škol a organizací zajišťující zájmové a celoživotní vzdělávání).


 

PLÁN VÝZEV - Programový rámec PRV

Upraveno 21.3.2017

Číslo výzvy

Příjem žádostí

Vyhlášené fiche

Plánovaná finanční alokace

Rok 2017

VÝZVA Č. 1 - PRV

Výzva č. 1 byla stornována kvůli administrativní chybě. Každá výzva musí mít své unikátní číslo a z toho důvodu budou výzvy programového rámce PRV začínat číslem 2.

VÝZVA Č. 2 - PRV

vyhlášení výzvy: 3.1.2017

příjem žádostí: 17.1.2017 - 3.2.2017

1 - Podpora zemědělských podniků

3 - Podpora malých podniků

4 - Ochrana lesních porostů

1.631.207,- Kč

1.648.569,- Kč

467.582,- Kč

Rok 2018

VÝZVA Č. 3 - PRV

1 – 2/2018

1 - Podpora zemědělských podniků

2 - Podpora potravinářských podniků

3 - Podpora malých podniků

4 - Ochrana lesních porostů

5 - Zpřístupnění lesa návštěvníkům

1.450.000,- Kč

500.000,- Kč

1.300.000,- Kč

250.000,- Kč

304.395,- Kč

Rok 2019

VÝZVA Č. 4 - PRV

1 – 2/2019

1 - Podpora zemědělských podniků

3 - Podpora malých podniků

4 - Ochrana lesních porostů

1.000.000,- Kč

1.000.000,- Kč

250.000,- Kč

Rok 2020

VÝZVA Č. 5 - PRV

1 – 2/2020

1 - Podpora zemědělských podniků

2 - Podpora potravinářských podniků

3 - Podpora malých podniků

4 - Ochrana lesních porostů

900.000,- Kč

474.066,- Kč

800.000,- Kč

250.000,- Kč

Rok 2021

VÝZVA Č. 6 - PRV

1 – 2/2021

1 - Podpora zemědělských podniků

3 - Podpora malých podniků

4 - Ochrana lesních porostů

 

 


PLÁN VÝZEV - PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP

Upraveno 21.3.2017

Číslo výzvy

Příjem žádostí

Vyhlášená opatření

Plánovaná finanční alokace

Rok 2017

VÝZVA Č. 1 - IROP

vyhlášení výzvy: 24.4.2017

příjem žádostí: 24.4.2017 - 21.6.2017

1 - Vzdělávání 

3.066.203,- Kč

VÝZVA Č. 2 - IROP

vyhlášení výzvy: 18.4.2017

příjem žádostí: 24.4.2017 - 21.6.2017

2 - Bezpečnost silničního provozu 6.365.805,- Kč

Rok 2018

VÝZVA Č. 3 - IROP

9 – 11/2018

1 - Vzdělávání 

2.100.000,- Kč

VÝZVA Č. 4 - IROP

9 – 11/2018

2 - Bezpečnost silničního provozu

3.750.000,- Kč

Rok 2019

VÝZVA Č. 5 - IROP

9 - 11/2019

1 - Vzdělávání 

1.650.000,- Kč

VÝZVA Č. 6 - IROP

9 - 11/2019

2 - Bezpečnost silničního provozu

2.700.000,- Kč

Rok 2020

VÝZVA Č. 7 - IROP

9 - 11/2020

1 - Vzdělávání 

1.400.000,- Kč

VÝZVA Č. 8 - IROP

9 - 11/2020

2 - Bezpečnost silničního provozu

2.350.000,- Kč

Rok 2021

VÝZVA Č. 9 - IROP

9 - 11/2021

1 - Vzdělávání
 

VÝZVA Č. 10 - IROP

9 - 11/2021

2 - Bezpečnost silničního provozu

 

 
 
Powered by Phoca Download