Menu

Přihlášení

Newsletter

PODPOŘENÝ PROJEKT: Stavební úpravy silážního žlabu na seník

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Pavel Sochor

Název projektu: Stavební úpravy silážního žlabu na seník

 

Číslo výzvy MAS: 2 - PRV

Fiche: 1 - Podpora zemědělských podniků

 

Místo realizace: Litětiny (Dolní Roveň)

Celková výše projektu: 3.763.182 Kč

Výše dotace: 1.448.328 Kč

 

Výsledek projektu:

V rámci projektu byl přestavěn nevyužívaný silážní žlab na seník. Stavební úpravou se odbouralo uskladňování krmných komodit v půdních prostorách, které se do těchto prostor dopravovaly pomocí elektrického výfuku, tzv žraloku. Realizací projektu došlo ke snížení pracnosti při naskladnění a vyskladnění krmných komodit, pobytu osob v prašném prostředí, k úspoře el. energie a k značnému snížení prašnosti.

Naposledy změněno 04. 07. 2018
zpátky nahoru